Contact

Bij het samenstellen van de informatie die u op deze website aan zult treffen zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Wij hebben daarbij gebruikt gemaakt van de informatie die vrijelijk toegankelijk is op het internet en die wij door verschillende aanbieders aangeleverd krijgen. Ofschoon wij hiermee zorgvuldig te werk zijn gegaan kan het zijn dat er onvolkomenheden voor komen. Als u ons hierover feedback geven wilt dan verzoeken wij u om het formulier op deze pagina te gebruiken. Dit is ook de beste methode als u ons wilt buggy outlet vragen wilt stellen. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u om elke andere reden contact met ons zoekt.

Wij proberen alle vragen over een buggy outlet binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij hier om wat voor reden dan ook niet in slagen en meer tijd nodig hebben om uw buggy vragen te beantwoorden dan zullen wij u dat laten weten.

Hoe zorgvuldig de informatie op deze website ook is samengesteld het blijft informatie die volledig informatief van aard is. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze wat voor rechten dan ook aan deze informatie ontleend worden.